»
Jak kupować?

Jak kupować?

I. Oferta Sklepu – znajdowanie artykułów.


Części zamienne oferowane na stronie Sklepu internetowego SIPMA S.A. przyporządkowane są do poszczególnych maszyn. Wykaz maszyn znajduje się po lewej stronie.

 • Po kliknięciu na daną maszynę, rozwija się lista zespołów wchodzących w jej skład,
 • Po kliknięciu na dany zespół Klient może zapoznać się także z przypisanym do zespołu rysunkiem,
 • Numery na rysunku odpowiadają poszczególnym częściom wchodzącym w skład zespołu i wyszczególnionym w tabeli pod rysunkiem,
 • Rysunki i numery katalogowe są zgodne z informacjami zawartymi w katalogach części zamiennych.

Rys. 1. Widok Sklepu na poziomie zespołu.

Na każdej z podstron Sklepu znajduje się także wyszukiwarka, dzięki której Klient może łatwo odnaleźć szukaną część, wpisując jej nazwę (lub część nazwy) bądź numer katalogowy.

 
Rys. 2. Wyszukiwanie części.
 

II. Dodawanie wybranych artykułów do koszyka lub pozostawienie w przechowalni.

 
 • Wybrane przez Klienta artykuły można dodawać do koszyka, klikając na ikonę .
 • Po wybraniu artykułu można zmienić ilość zamawianych sztuk

   
  Rys. 3. Zmiana ilości zamawianych sztuk.

  i przejść do realizacji zamówienia, klikając przycisk , bądź wyszukiwać i dodawać kolejne artykuły do zamówienia klikając .
 • Zmianę ilości sztuk towaru należy zaakceptować używając 

 

III. Rejestracja na stronie Sklepu internetowego 


 • Aby dokonać zakupów poprzez Sklep internetowy SIPMA S.A. należy zarejestrować się na stronie Sklepu.
  Ikona „Zarejestruj się”  znajduje się w prawym górnym rogu strony. W przypadku, gdy Klient już wcześniej zarejestrował się na stronie Sklepu może wejść do swojego konta poprzez kliknięcie w „Moje konto”.

 • Rejestracja na stronie Sklepu zapewnia Klientowi dostęp do koszyka i przechowalni, do informacji o złożonych wcześniej zamówieniach, a także pozwoli uniknąć konieczności ponownego wpisywania swoich danych przy składaniu kolejnych zamówień.

 
Rys. 4. Rejestracja i logowanie.

 

IV. Przekazanie zamówienia do realizacji

 

 • Zarejestrowany Klient, po kliknięciu przycisku  może wprowadzić ewentualne zmiany w danych adresowych. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu zamówienia zostaje ono przesłane do operatora Sklepu, który przystępuje do jego realizacji.
 • O postępach w realizacji zamówienia Klient jest powiadamiany poprzez wiadomości przesyłane na podany przy rejestracji e-mail. Klient może także sprawdzić bieżący status swojego zamówienia poprzez kliknięcie na link otrzymany w automatycznie generowanych wiadomościach ze Sklepu.
 
Rys. 5. Widok strony ze statusem zamówienia.

oprogramowanie: SOTE