»
Kontakt

Kontakt

SIPMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie,
ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000027521,
NIP 712-010-27-64,
REGON 001406980,

kapitał zakładowy Spółki wynosi 6 000 000, 00 zł i jest opłacony w całości.

Dane przeznaczone do składania reklamacji: e-sklep@sipma.pl,
numer telefonu: (+48) 84 67 75 590,
numer faksu (+48) 84 67 75 599,

adres do korespondencji:
SIPMA S.A.,
ul. Młyńska 27, 22-400 Zamość.


oprogramowanie: SOTE